Animationer

  • 3D modeller kan leveres af projektområder.
  • Færdige video-lignende animationer udføres af alle typer projekter.

Ved hjælp af GIS data og fotos, f.eks. skråfoto eller drone-fotos, kan der opbygges en så detaljeret 3D model af et projektområde at man kan bruge det til at lave animationer.

Animationer kan ligne video når det er lavet godt, men teknisk set er alt hvad der indgår lavet som en 3D model som man bevæger kameraet rundt i.

Egenudviklet metode til generering af en sådan 3D model.