Visualisering på video

Præcis fotorealistisk visualisering af projekter på video udføres. Den anvendte metode er lige så anvendelig i det åbne land som i bymæssig bebyggelse. Eksempler på projekt typer:

  • Bygninger
  • Ombygning/byfornyelse/facaderenovering
  • Vejanlæg
  • Vindmøller
  • PV anlæg
  • Skovrejsning, etablering af våde-områder, naturprojekter
  • Højspændingsmaster
  • Skyggekast

Mange års erfaring med specialudviklet software.

3D modeller kan laves på bestilling og anvendes til formålet. Læs mere om bestilling af 3D modeller her.