3. Limfjordsforbindelse

Opdatering 18-02-2024: Augmented Reality (AR) video Egholm
Opdatering 04-02-2024: Augmented Reality (AR) video Hobrovej (IKEA)

På denne side offentliggøres det materiale GISio udarbejder i forbindelse med den 3. Limfjordsforbindelse. Materialet er bestilt, af Borgerbevægelsen i Aalborg, ud fra et ønske om at tydeliggøre projektets visuelle påvirkning af landskabet.

Data

På visualiseringerne vises den 3D model som refereres i VVM, og som 27-11-2023 er udleveret af Vejdirektoratet. Modellen er renset for dublerede elementer og lignende, og der er tilføjet en farvet tekstur (se nedenstående interaktive 3D modeller), men den er ellers ikke modificeret. Der er heller ikke medtaget skilte, autoværn, støjværn eller andet, da det ikke indgår i original modellen. Det endelige byggeri vil derfor være visuelt mere omfattende.

Interaktiv 3D model

Herunder er 3D modellen lagt ind på et kort ovenpå en digital højdemodel. Den er delt op i mindre stykker. Klik på billederne for at åbne den valgte del i interaktiv visning. I nogle tilfælde fremstår modellen ufuldstændig, og andre steder er den under kort-overfladen hvilket betyder at der skal afgraves materiale. Overordnet set kan modellen dog antages at repræsentere det planlagte projekt:

Teglholmsvej:

Høvejen:

Nordlige Egholm, Thistedvej:

Sydlige Egholm, Nørholmsvej:

Nibevej, Ny Nibevej

Skalborg, Hobrovej:

Motorvejs tilslutning syd, Dall Møllevej:

Augmented Reality (AR) 30-12-2023

Nedenstående video viser elementer fra den planlagte 3. Limfjordsforbindelse. Det viste er Augmented Reality (AR) hvor en 3D model lægges ind live på en video på den omtrentlige korrekte placering. BEMÆRK: Det er ikke så præcis en teknik som en visualisering på foto kan være. Specielt kan den lodrette placering være usikker på lange distancer. 3D modellen (motorvejen) vises ”ovenpå det hele” hvilket også kan gøre det svært at bedømme hvad det er man ser.

Nibevej, Nørholmsvej, Æblevangen:

Hobrovej (IKEA):

Egholm:

Fotovisualisering punkt 1 (Thistedvej)

Foto-visualiseringer er lavet med anerkendt software og metoder. Foto-punkter samt en lang række kontrolpunkter er opmålt med præcisions GPS, og alle data samt original-fotos stilles til rådighed hvis nogen måtte ønske at efterprøve eller forbedre visualiseringerne.

Der er visualiseret to billeder fra dette punkt. Begge taget ned med e 50mm objektiv på et full-frame kamera. Herunder vises først en animation og derefter de enkelte fotos. Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Fotos 1.a og 1.b sammensat og animeret:

1.a

1.b: