GIS til 3D

3D modeller kan genereres på baggrund af GIS data, og leveres i Sketchup format.

Shapefiler kan indlæses og vises som f.eks. bygnings-volumener, veje, skove eller vand.

Baggrundskort kan hentes fra WMS, TMS, GeoTIFF eller andre kilder og indlæses som overflade.

Højdedata kan kan indlæses fra en lang række kilder, og bruges til forskellige formål såsom bygningshøjder, træhøjder og selvfølgelig overfladekoter.

Nedenstående er en model af hele Aalborg kommune. Der er dog kun overfladekort omkring Gistrup