Om GISio

GISio er en enkeltmandsvirksomhed startet af undertegnede. Jeg har mange års erfaring med at lave visualiseringer af forskellige slags projekter, primært i forbindelse med myndighedsgodkendelse af byggeprojekter. Jeg er bygnings ingeniør og har arbejdet i mange år som softwareudvikler, både med udvikling af GIS software samt udvikling af visualiserings software primært henvendt imod vind og sol industrien. Desuden har jeg meget erfaring og interesse for eksisterende 3D værktøjer, både hvad angår almindeligt brug og scripting.

Jeg har meget erfaring og viden om fotografering, landmålingsteknikker og er desuden licenseret drone-pilot.

Denne baggrund har sat mig i stand til at levere en række løsninger der ikke tilbydes andre steder.


Jon Kobberup (B.Sc.Eng.(hon))