3D kalibrering af fotos i SketchUp

Dette er en service der henvender sig til projektudviklere, myndigheder eller andre der ønsker at kunne lave deres egne præcise visualiseringer på fotos, og som ønsker hurtigt at kunne viser ændringer i et projekt gennem hele udviklingsprocessen. Her indlejres fotos i SketchUp.


Eksempler i Sketchup kan downloades her: Aalborg havn

Her tilbydes en helt unik egenudviklet metode til indlejring af fotos i Sketchup (og dermed også i 3DS, Rhino, C4D osv). Metoden gør det nemt at vise sine 3D modeller korrekt på flere fotos igennem hele udviklingsprocessen lige fra de første skitser og frem til præsentationen af det færdige projekt. Man får leveret en GIS baseret 3D model der inkluderer både fotos og overfladekort i relevant skala og ønsket koordinatsystem, og man kan så indplacere sine 3D objekter på overfladekortet, og derefter få dem vist i korrekt skala og form på de indlejrede fotos.

De anvendte fotos kan være taget af kunden eller fra andre kilder f.eks skråfoto, men det er optimalt hvis billederne er taget af GISio hvis den største præcision skal kunne garanteres.

For at sikre en så præcis kalibrering som muligt af de indlejrede billeder, er der benyttet en lang række avancerede metoder. Kameraets placering, rotation, retning og FOV er fastlagt udfra følgende:

  • GPS opmåling
  • Overflade data vist som wiregrid
  • Beregning og visning af horisont-linje
  • Indsættelse af geografisk kendte punkter som markører
  • Import fra database med synlige master og vindmøller, og visning af disse.
  • Krydskalibrering af kameraer, således at udpegning af elementer på ét foto vises som linjer på de øvrige fotos.

At få alle ovenstående elementer til at passe er dels en manuel kalibrering, men der anvendes også automatisk computer optimering.