Visualisering af solceller og byggeprojekter på foto

Eksempel på visualisering af solceller

Præcis fotorealistisk visualisering af projekter på fotos udføres. Der tages hensyn til jordkrumning, linseforvrængning og atmosfærisk refraktion, og der laves opmåling med præcisions GPS udstyr. Den anvendte metode er lige så præcis i det åbne land som i bymæssig bebyggelse. Eksempler på projekttyper:

  • Visualisering af solceller
  • Bygninger
  • Ombygning/byfornyelse/facaderenovering
  • Vejanlæg/voldanlæg
  • Skovrejsning, etablering af våde-områder, naturprojekter
  • Højspændingsmaster
  • Skyggekast

Materiale kan udarbejdes til byggesagsbehandling

Mange års erfaring med specialudviklet software.

3D modeller kan laves på bestilling og anvendes til formålet. Læs mere om bestilling af 3D modeller her.

En anden mulighed er 3D kalibrering af fotos. Her kan projektudviklere selv vise deres 3D modeller på flere fotos, og hurtigt se ændringer i deres projekter. Læs mere her.